Jednotlivé moduly jsou řazeny tématicky v kategoriích:
Co potřebujete, abyste mohli používat QI
Informační systém QI je provozován na vícevrstvé architektuře, která se skládá v principu ze třech částí, jimiž jsou Databáze QI, Aplikační server QI a Klient QI. 
 

Poměr výkonového zatížení SQL serveru a Aplikačního serveru je v průměru 80% SQL a 20% aplikační server. V případě instalace IS QI je z hlediska nároků na HW podstatné kolik „aktuálně" pracujících uživatelů bude předpokládáno v praxi v běžném provozu QI. Počtem „Aktuálně pracujících uživatelů" je myšlen počet v jeden okamžik připojených Klientů QI k Aplikačnímu serveru.

Podporované databázové servery

MS SQL Server 2016 / 2017 / 2019 / 2022

Podporované operační systémy

Microsoft Windows 10 / 11 a MS Windows Server 2016 / 2019 / 2022

Hardwarové nároky

Databázový server

Procesor Intel Core i5 min. 2,8 GHz, paměť minimálně 16 GB

Aplikační server
Procesor Intel Core i5 min. 2,8 GHz, paměť minimálně 8 GB

Klient
Procesor Intel Core i3 min. 1,4 GHz, paměť minimálně 1 GB (paměťové nároky klienta)

Přístup přes internet
prostřednictvím běžného internetového prohlížeče

 

Podrobnější technické specifikace potřebného HW a SW Vám poskytneme na vyžádání.

Nahoru