Jednotlivé moduly jsou řazeny tématicky v kategoriích:

Dluhopisy

Modul nabízí řešení podporující evidenci a správu dluhopisů, dluhopisových programů. Vhodný zejména pro správce dluhopisů a emitenty. 

Dluhopisy
QI komponent_monitor_objednavky 

Modul Dluhopisy nabízí řešení podporující evidenci a správu dluhopisů a dluhopisových programů. Ve společnosti PC HELP, a.s. ho vyvíjíme s využitím standardních funkcí informačního systému QI.

Jednoduchá správa firemních dluhopisů
QI komponent_monitor_dluhopisy

Tento modul využijete v případě, že jste emitenty a správci dluhopisů – zejména, pokud jich spravujete počet dluhopisů. Náš software Vám usnadní jejich evidenci a přinese přehled o veškerých cenných papírech, které jste vydali.

Modul Dluhopisy přináší jistotu a úsporu času
 QI komponent_monitor_emise
 

Oceníte dokonalý přehled o všech potřebných údajích, automatizované zpracování přinášející výraznou časovou úsporu a hlavně jistotu, že jste vše správně spočítali a že vše proběhlo jak má. Ruční zpracování dluhopisů bývá pracné a často i nepřesné.

Mezi základní funkce modulu Dluhopisy patří:

 • Evidence obchodních partnerů (zprostředkovatelé, upisovatelé apod.)
 • Definice emisních podmínek dluhopisů
 • Evidence objednávek dluhopisů
 • Párování plateb
 • Potvrzení přijetí objednávky
 • Evidence dluhopisů a dluhopisových programů
 • Výpočet úrokových výnosů (kupónu), zdanění
 • Přeprodeje dluhopisů
 • Zpětný odkup dluhopisů
 • Výplata výnosů
 • Výplata jistiny
 • Podklady pro zaúčtování
 • Přehledy

Modul Dluhopisy vám umožní zakládat nové a upravovat již uložené emisní podmínky včetně emisních lhůt a evidovat kalendáře výplaty úrokových výnosů pro jednotlivé emise. Podporuje i jejich zdanění dané platnou legislativou.

V rámci evidence objednávek můžete spravovat poptávky a potvrzovat nabytí dluhopisů. V okamžiku napárování platby (automatickém či ručním) modul vypočítá alikvótní úrokový výnos a vyčíslí případný nedoplatek či přeplatek. Po napárování se platba promítne na zaevidovanou objednávku a po jejím potvrzení systém odešle e-mail o nabytí dluhopisů.

Modul podporuje tvorbu příkazů k úhradě na přeplatky, které převyšují uživatelem stanovený finanční limit. Umí také vypočítat předpokládaný celkový výnos a úrokové výnosy včetně zdanění podle právní úpravy státu upisovatele. Dále vytváří příkazy pro vyplacení úroků, příkazy na závazek za daň z příjmu vůči finančnímu úřadu a příkazy na vyplacení jistiny. V praxi se vám jistě osvědčí funkce pro přeprodej dluhopisů s možností sledování historie. Samozřejmostí jsou i přehledy všech objednávek, prodaných dluhopisů a vyplacených úroků, které můžete jednoduše třídit a sofistikovaně filtrovat.

Funkce, které využijete
 QI komponent_monitor_dluhopisy
 

Správa dokumentů - V rámci systému QI lze k jednotlivým dokumentům (záznamům) přikládat přílohy typu: obrázek, odkaz na soubor, textová poznámka, dokument. Pro přílohy typu Dokument je využita aplikace „Správa dokumentů (DMS)“ a jednotné dokumenty se ukládají do definovaného uložiště (souborový server).

 

GDPR - V informačním systému QI je zapracována ochrana osobních údajů, dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. U osob lze evidovat Účely zpracování osobních údajů a Splnění informační povinnosti nebo Udělení souhlasu

 

Mail konektor - poštovní klient systému. Komunikaci se svými zákazníky, jako například zasílání potvrzení o upsání dluhopisů, můžete realizovat přímo z prostředí systému QI.

Informační systém QI - řešení pro celou firmu
QI komponent_monitor_objednavky 
 

Modul Dluhopisy představuje specializované oborové řešení pro evidenci a správu dluhopisových programů a nabízí možnost využití velkého množství dalších funkčností, které jsou standardní součástí komplexního podnikového informačního systému QI. Jedná se např. o ekonomické moduly Ekonomika, moduly podporující Obchod a CRM či Řízení firmy.

Nahoru