Jednotlivé moduly jsou řazeny tématicky v kategoriích:

Moduly řízení firmy

Management zakázek a lidských zdrojů v jediném systému.
Personalistika a Docházka

QI komponent_monitor_ridicistruktura

Modul Personalistika eviduje personální data zaměstnanců a uchazečů o práci. Podporuje nábor zaměstnanců, řízení kariérního růstu a plánování vzdělávání, včetně odhadu finančních nákladů. Mzdová personalistika úzce spolupracuje s modulem Mzdy.

 

 

Základní funkce:

 • Základní personální evidence, včetně přehledu pracovních smluv
 • Kariérový růst a vzdělávání zaměstnanců
 • Personální plánování
 • Kontrola a obnova kvalifikačních předpokladů zaměstnanců

Modul Docházka je určený pro každou firmu, která potřebuje snadno a efektivně sledovat a vyhodnocovat docházku zaměstnanců. Systém automaticky páruje pohyb zaměstnance (např. k „odchodu k lékaři" se po návratu zaměstnance automaticky přiřadí „příchod od lékaře").

 

Základní funkce:

 • Příchody, odchody a různé typy nepřítomnosti
 • Vyhodnocování odpracovaného a započteného času do pracovní doby
 • Přesčasy s převody do dalších období
 • Výpočet časových i jiných příplatků
 • Aktuální přehledy a statistiky pro zaměstnance a zaměstnavatele
Organizace a řízení
QI komponent_monitor_kalendarUkoly

Modul Organizace a řízení umožňuje plánování práce, řízení porad, zadávání úkolů a celou řadu dalších činností, bez kterých se moderní podnikání neobejde. Jedná se tedy o jeden ze základních modulů, které doporučujeme každé firmě.

Základní funkce:

 • Přehled nad zadáváním úkolů svým zaměstnancům
 • Řízení celého pracovního procesu, včetně porad
 • Evidence pošty, kterou přiřazuje k položkám dle přednastaveného klíče
 • Přehled nad postupem projektů a plněním jednotlivých úkolů
DMS
DMS

Většina firemních procesů je spojena s distribucí informací. Proto je i v QI zakomponována správa dokumentů oblastí (DMS), která výrazně ovlivňuje výsledky a efektivitu celé společnosti. Optimalizovaný oběh všech typů dokumentů ve vaší firmě podpoří právě modul DMS.

 
Business Intelligence
Business Inteligence

Ke kvalifikovanému rozhodování, efektivnímu plánování a řízení firmy je zapotřebí pravidelný přísun aktuálních informací. S modulem Business Intelligence informačního systému QI získáte ze svých dat konkrétní odpovědi. Informace umí nejen třídit, filtrovat a sčítat, ale také dávat do souvislostí. Snadno zjistíte, zda dosáhnete plánovaného zisku, kde jsou slabá místa společnosti, jaká je výkonnost jednotlivých oddělení nebo kolik času potřebujete na prodej zásob.

Data z QI zobrazíte například prostřednictvím MS Excel nebo Microsoft Power BI (v tomto případě je nutné počítat s dodržováním licenčních podmínek společnosti Microsoft).

Proč si modul pořídit?

 • Usnadní vedení firmy: Klíčem k efektivní analýze i interpretaci jsou kvalitní data. QI zajistí jejich provázanost, dostupnost, bezchybnost i bezpečnost v rámci celé společnosti.
 • Sledujete přesně to, co potřebujete: Report si nastavíte na míru svým požadavkům. Každý si vybere data, která chce sledovat, ale také jejich řazení i styl vizualizace.
 • Ušetří čas: Zaměstnanci nemusí trávit hodiny nad manuální tvorbou analýz a reportů.
 • Dohledáte každou transakci: V každém projektu se snadno dostanete na detailní statistiky za Vámi vybraná období.
 • Zajistí přístup k informacím i mimo kancelář: Pracovat s daty můžete kdekoliv, dokonce i prostřednictvím mobilní aplikace.
Nahoru