Jednotlivé moduly jsou řazeny tématicky v kategoriích:

Ekonomické moduly

QI řeší ekonomickou stránku řízení firmy prostřednictvím řady modulů:
Finance
 QI komponent_monitor_manazer
 

Modul Finance je učený pro všechny, kteří chtějí komfortně zpracovávat své finance. QI umožní kontinuální růst a prosperitu všeho podnikání tím, že zajistí podrobný přehled o financování podniku, výnosech nebo firemních nákladech.
QI za vás zabezpečí legislativní čistotu.

Základní funkce:

 • Práce s fakturami, dobropisy a zálohovými doklady
 • Správa pokladen, bankovních účtů
 • Elektronická komunikace s bankou
 • Tvorba podkladů pro JCD a požadovaných výkazů pro zpracování DPH
Účetnictví
QI komponent_monitor_DPH

Modul Účetnictví je přehledný a pohodlný systém s intuitivním ovládáním. Je provázaný s ostatními částmi systému a přizpůsobivý potřebám zákazníků.

Základní funkce:

 • Standardní funkce v podvojném účetnictví
 • Rozšířené funkce pro organizace zpracovávající velké množství dokladů
 • Sledování peněžních toků, rozpočtování či vytváření souhrnných výkazů
 • Předkontace, které usnadňují účtování standardních dokladů
 • Pohledy nad seznamy účetních zápisů
Mzdy
 QI komponent_monitor_mzdy
 

Modul Mzdy podporuje všechny činnosti spojené se zpracováním mezd a zabezpečuje vykazování pro pojišťovny, úřady i podnikovou účtárnu.


Základní funkce:

 • Data z docházkového systému
 • Výkazy práce
 • Úkolové lístky
 • Agenda s různými typy pracovně-právních vztahů
 • Kompletní historie spočtených mezd
Majetek
QI komponent_monitor_faktury

Modul Majetek je výborný pomocník při řízení majetku a zároveň ochránce při legislativních změnách. Program nabízí množství kontrolních funkcí i metodiky. Ocení ho zejména firmy, které chtějí mít kompletní a okamžitý přehled o hodnotě majetku, odpisech, umístění majetku a přidělení odpovědným osobám.

Základní funkce:

 • Komplexní zpracování evidence krátkodobého a dlouhodobého majetku
 • Všechny typy daňového a účetního odepisování
 • Evidence odpisů podle mezinárodních účetních standardů
 • Jednotlivé i hromadné změny v kartách majetku
 • Automatizované zaúčtování provedených změn do účetnictví
 • Inventarizaci majetku klasickým způsobem nebo pomocí zařízení čárového kódu
Nahoru