Jednotlivé moduly jsou řazeny tématicky v kategoriích:

Moduly pro výrobu

Naplánujte a kontrolujte vaši výrobu do posledního detailu.

TPV a kalkulace
QI komponent_monitor_TPV

Modul TPV vytváří hierarchický popis výrobku a technologické postupy. Vyznačuje se důsledným oddělením technické a výrobní dokumentace. Podporuje podchycení všech změn prováděných v dokumentaci výrobku včetně vytvoření alternativních technologických postupů.

Základní funkce TPV:

 • Evidovat neomezené množství různých výrobků
 • Definice vzhledu produktu, jeho přesného složení i jednotlivých operací
 • Předvýrobní kalkulace, tvorba vlastních kalkulačních vzorců pro koncovou prodejní cenu, porovnání plánovaných náklady se skutečnými
 • Konfigurátor výrobků umožňuje upravit výrobek pouze v rámci konkrétní zakázky
Řízení výroby
 QI komponent_monitor_rizenivyroby
 

Modul Řízení výroby zajišťuje pečlivou kontrolu nákladů na výrobu a optimální využití všech kapacit. Je vhodným pomocníkem pro firmy zabývající se výrobou.

Základní funkce řízení výroby:

 • Řízení výroby, montáže na zakázku i výroby na sklad
 • Funkce, které pokrývají činnosti spojené s tvorbou výrobních zakázek včetně technické a konstrukční dokumentace
 • Tvorba a sledování pracovních výkazů i výkazů kooperujících partnerů
 • Kontrola spotřeby materiálu, celkových nároků na kapacity
 • Přehledy, které pomohou identifikovat méně ziskové nebo ztrátové provozy
 • Vykazování stavu výroby pomocí on-line terminálů se čtečkami čárového kódu
Jakost
QI komponent_monitor_kalkulace

Modul Jakost zajišťuje přesně daná povinná měření kvality výroby. Obsahuje měřící protokoly a poskytuje přehled reklamačních závad a reklamací od odběratelů.

Základní funkce:

 • Průběžné zaznamenávání neshod a odchylek ve výrobě
 • Hodnocení dodavatelů - monitoring jakosti dodávek
 • Sledování vykazování odchylek
 • Přehled o neshodách ve výrobních výkazech
 • Výkazy zavinění (ihned informuje, kde došlo k problému)
Nahoru