Jednotlivé moduly jsou řazeny tématicky v kategoriích:

QI a jeho výhody
Elastický podnikový informační systém QI (ERP systém) je naprosto ojedinělý svou celkovou koncepcí, vysokou koncentrací špičkových technologií a progresivní licenční politikou.
Základní vlastností systému QI je schopnost přizpůsobovat se změnám okolí a potřebám zákazníka za plného provozu. Navíc obsahuje vývojové prostředí pro rychlý vývoj a implementaci aplikací.
Ř Řízení firmy

Řízení firmy

Management zakázek a lidských zdrojů v jediném systému.

Vést firmu nebylo nikdy jednodušší. Zadávejte úkoly, organizujte porady nebo sledujte a vyhodnocujte výkazy činností. Velkou konkurenční výhodou je tým zodpovědných a vzdělaných lidí.
S organizací jejich potřeb i pracovních povinností Vám pomůže QI. Ke kvalifikovanému rozhodování, efektivnímu plánování a řízení firmy je zapotřebí pravidelný přísun aktuálních informací.
S modulem Business Intelligence informačního systému QI získáte ze svých dat konkrétní odpovědi. Informace umí nejen třídit, filtrovat a sčítat, ale také dávat do souvislostí.
P Projektové řízení

Projektové řízení

Plánujte s pevnou půdou pod nohama. O modul Projekty se můžete opřít při chystání jakýchkoliv akcí: sestavíte v něm víceúrovňový rozpočet, také získáte opravdový přehled o celém projektu včetně resumé stavu jednotlivých úkolů, využití kapacit strojů i pracovních týmů nebo aktuálním stavu rozpočtu. Buďte o krok napřed a připravte si osvědčené firemní procesy předem. Opakující se procesy můžete jednoduše používat v nových projektech. Řízení firmy dostane nový rozměr.

 
 
 
O Obchod a CRM

Obchod a CRM

Zakládejte si dokumenty k obchodním případům a mějte přehled o probíhajících jednáních. Díky přehledu pak za svých obchodních aktivit vytěžíte maximum. Díky modulu Sklady získáte přehledné, spolehlivé a aktuální informace o zásobách – výsledkem budou efektivně koordinované dodávky zboží a minimální skladové ztráty. Nejen důraz na osobitost přináší QI Shop. Zajistí komfortní prodej výrobků i služeb, zároveň není náročný na správu. Může fungovat buď jako internetový obchod pro koncové zákazníky, nebo jako objednávkový systém pro velkoodběratele.

 
E Ekonomika

Ekonomika

Spočítejte si firemní zdroje do poslední koruny. S modulem Finance získáte nástroje, se kterými snadno uřídíte peněžní toky. Bezchybně, průkazně a srozumitelně spravované účetnictví Vám poskytne nadhled, který je pro efektivní fungování společnosti nezbytný. QI nabízí standardní funkce pro všechny organizace s podvojným účetnictvím. Připravte mzdy snadno a rychle, stačí jedno kliknutí. QI zpracuje výplaty jak v organizacích s několika zaměstnanci, tak ve firmách s komplikovanou agendou, různými typy pracovně právních vztahů i několika tarifními skupinami.

 
V Výroba

Výroba

Nachystejte Vaši výrobu do posledního puntíku. S modulem TPV a kalkulace budete mít vše pod dohledem: připravíte kusovníky, navrhnete materiál a zajistíte výrobní kapacity. Díky přehledům, které modul Řízení výroby zajišťuje, můžete identifikovat méně ziskové nebo ztrátové provozy, ale také další faktory, jejichž sledování vede k optimalizaci podniku. Snížení nákladů spolu s udržením vysoké kvality produktu dosáhnete integrací kontroly jakosti přímo do výrobních procesů. Díky dobře sestaveným procesům a jejich dodržování pak snadno splníte certifikaci ISO.

 
S Služby

Služby

Ať už řešíte servis a údržbu cizích zařízení, nebo vlastních produktů, stane se QI Vaším nenahraditelným pomocníkem. Umožňuje efektivně vyhodnotit náklady spojené se servisem technického zařízení a poskytuje okamžitý přehled o jeho stavu i veškeré informace o opravách. Jako prodlouženou ruku informačního systému je modul QI Helpdesk. Díky němu vylepšíte a urychlíte komunikaci se zákazníky. Požadavky jsou evidovány, snadno tak vyhodnotíte ty nejčastější. Pokud jste hledali software, který Vám umožní efektivně spravovat pronájmy bytových i nebytových prostor, právě jste jej našli.

 
D Dluhopisy

Dluhopisy

Specializované oborové řešení pro evidenci a správu dluhopisů s možností využití velkého množství dalších funkčností, které jsou standardní součástí komplexního podnikového informačního systému QI. S aplikací dosáhnete a udržíte vyžadované preciznost, bezchybnost a bezpečnost při zpracování dluhopisů. Snížíte svou administrativní náročnost, docílíte automatizace úkonů a minimalizace vzniku chyb vlivem lidského faktoru. Navíc získáte stoprocentní kontrolu a okamžitý přehled nad emisemi dluhopisů ve všech jejich fázích.

 
 
 
Navrhneme vám komplexní řešení, abyste pokryli a optimalizovali všechny požadované činnosti firmy a zajistíme dodávku potřebných služeb.
Reference
Nahoru