Jednotlivé moduly jsou řazeny tématicky v kategoriích:

ZAUJAL VÁS SYSTÉM QI A NAŠE SLUŽBY? NAPIŠTE NÁM...

Konkrétní nabídku vám rádi připravíme po seznámení se s vašimi potřebami a definování rozsahu a způsobu nasazení. Pomůžeme najít vhodné řešení právě pro vaši společnost.

Elastický podnikový informační systém QI (ERP systém) je naprosto ojedinělý svou celkovou koncepcí, vysokou koncentrací špičkových technologií a progresivní licenční politikou. Základní vlastností systému QI je schopnost přizpůsobovat se změnám okolí a potřebám zákazníka za plného provozu. Navíc obsahuje vývojové prostředí pro rychlý vývoj a implementaci aplikací.

Mezi hlavní výhody informačního systému QI patří:

  • Schopnost pružně a rychle reagovat na všechny změny probíhající uvnitř i vně organizace a snadno se jim přizpůsobit
  • QI dokáže přinášet informace, které hledáte, a zrychlit tak vaše rozhodování
  • Podnikový software QI má progresivní způsoby financování
  • QI umožňuje pracovat současně v různých světových jazycích
  • Uživatel může využívat jednoduše veškeré funkce QI i prostřednictvím internetu
  • Integrovaný vývojový nástroj QI Builder umožňuje vyhovět specifickým požadavkům zákazníka
  • Velmi nízké celkové náklady na pořízení a následný provoz systému v porovnání s přinášenými možnostmi

Výrobcem informačního systému QI je společnost QI GROUP a.s., která od zrodu tohoto softwaru (2001) neustále pracuje na dalším vývoji, aby korespondoval s aktuálním vývojem v oblasti informačních technologií a legislativními povinnostmi i obchodními potřebami uživatelů z řad všech typů firem. Denně s tímto systémem pracuje zhruba 35 000 uživatelů. O zákazníky se stará partnerská síť výrobce, do které patří už více než 15 let i naše společnost PC HELP, a.s.

Zvolená platforma umožňuje jak řešit samostatně jednotlivé části, tak i vytvářet komplexní řešení dle požadavků našich zákazníků na podnikový ERP systém.

Informační systém QI

Bezpečný

QI je mimořádně bezpečný informační systém

Data jsou to nejcennější, co v systému máte, unikátní vícevrstvá architektura zaručuje QI vysokou odolnost vůči negativním vnějším vlivům. Data jsou v systému šifrovány a ochrana citlivých informací je zabezpečena pomocí propracovaného systému přístupových práv. Maximální míra bezpečnosti je dána pokročilou technologií, ta zabezpečuje absolutní konzistenci dat i v případech, kdy je systém vystaven extrémním podmínkám, např. výpadku elektrického proudu.

Elastický

QI je mimořádně flexibilní informační systém

Obrovská flexibilita dává podnikovému systému QI možnost se při implementaci dokonale přizpůsobit podnikovým procesům a neustále se přizpůsobovat změnám velikosti podniku při jeho růstu či naopak při zeštíhlování organizační struktury – systém se elasticky přizpůsobuje. Systém dokáže měnit počty uživatelů i množství užívaných funkcí.
Tyto unikátní schopnosti QI jsou podpořeny i adekvátně pružnou obchodní a licenční politikou. Zákazník si může zakoupit vždy jen ty programové funkce, které potřebuje a to za podmínek které mu vyhovují.

Výkonný

QI je vysoce výkonný informační systém

Podnikový software QI byl navržen tak, aby byl vysoce výkonným a škálovatelným systémem. Rychlost odezvy, množství zpracovávaných dat, atd. je však výrazně ovlivněno použitým databázovým serverem. Proto QI pracuje pouze s nejvýkonnějšími databázemi od renomovaných světových dodavatelů databázových serverů.
QI je variabilní z hlediska zvyšování výpočetního výkonu. Díky vícevrstvé architektuře ERP lze výkon postupně zvyšovat a dále tím optimalizovat náklady.

Flexibilní

QI je mimořádně flexibilní informační systém

Každý klient má možnost konfigurovat systém podle svých specifických potřeb. Navíc je možné kdykoli doplnit do systému nové funkce podle měnících se potřeb a požadavků zákazníka. Aktualizace prostřednictvím internetu, může takřka okamžitě dojít k implementaci nové funkcionality!

QI je otevřený pro spolupráci či propojení s jinými aplikacemi a systémy, a to pomocí standardního OLE rozhraní nebo pomocí unikátní vyvinuté knihovny QI E-Connect. Umožňuje propojení s aplikacemi typu Microsoft Office, AutoCAD apod., ve kterých mohou být data získána ze systému QI dále zpracována a analyzována. Informační systém QI je schopen za provozu měnit strukturu uložených dat a doplňovat či měnit vztahy mezi nimi. Umožňuje také modifikovat definované podnikové procesy. Jednotlivým uživatelům ve firmě dokáže prezentovat data z požadovaného úhlu pohledu.

Rychlost implementace

QI je neporovnatelně rychlejší informační systém

Instalace a uvedení programu QI do provozu je snadné a rychlé. Rychlost implementace u zákazníka je zaručena flexibilitou vývojového nástroje a nejmodernějšími použitými technologiemi.
Provádění uživatelských úprav jednotlivých funkcí nebo zveřejnění vybraných dat na internetu je snadné a neporovnatelně rychlejší než pomocí jiných dnes běžných technologií. Stejně snadné a rychlé jsou i změny tiskových sestav, formulářů či samotný upgrade.

Více než jen komplexní

QI je více než jen komplexní informační systém

Komplexnost podnikového systému QI díky bohaté funkcionalitě umožňuje, aby veškeré procesy ve firmě mohly, byly modelovány a řízeny pouze jedním informačním systémem. QI přináší nové možnosti a nabízí dokonalý přehled, každý uživatel má svoji práci plně pod kontrolou. Díky procesní nezávislosti je informační systém implementován ve více než 30 oborech.

Intuitivní systém obsluhy

QI přináší nákladovou a uživatelskou efektivitu

QI radikálně snižuje náklady na nasazení systému u zákazníka a podporuje rychlou návratnost investic. Předností jsou nízké náklady na pořízení i provoz systému v podniku. Konfigurace a veškeré analýzy procesů se provádí pomocí integrovaných systémových nástrojů.
Systém obsluhy je uživatelsky velmi příjemný a intuitivní, všechny obrazovkové formuláře jsou uspořádány jednotně – to vše přináší výrazné úspory nákladů na školení uživatelů, snížení chybovosti obsluhy atd.
Systém je vždy aktuální, díky aktualizacím využívají všechny aplikace poslední funkčnosti, díky tomu předchází systém nákladné reimplementaci nebo jeho nahrazení.

Nákladově efektivní

QI pomáhá budovat firemní prosperitu

Úspora nákladů ve všech fázích užívaní QI (od implementace až po plný provoz) a zefektivnění práce s tímto informačním systémem - to jsou základní přínosy pro zákazníka. Rychlý přístup k informacím a možnost jejich přesné a efektivní analýzy a následně i využití na konkurenčním trhu – to vše otevírá cestu k významnému snížení nákladů, zvýšení produktivity a následně i budování prosperity vaší společnosti.

Nahoru