Jednotlivé moduly jsou řazeny tématicky v kategoriích:

Procesní a projektové řízení

Jako jediní v České republice nabízíme informační systém integrující procesní a projektové řízení do jednoho produktu, který zásadním způsobem podporuje procesní řízení firmy.

Integrujeme procesní a projektové řízení do jednoho produktu

QI komponent_monitor_projekty

Naše společnost PC HELP, a.s. jako jediná v České republice nabízí informační systém integrující procesní a projektové řízení do jednoho produktu, který podporuje procesní řízení firmy.

Řídíte nebo rádi byste své činnosti řídili pomocí projektů? S rostoucí složitostí projektů stoupají i nároky na plánování a koordinaci využití všech dostupných zdrojů. Dodržet časový harmonogram, rozpočet a zároveň dosáhnout vytyčeného cíle je často těžké i s pomocí sofistikovaných nástrojů, bez nich je to pak téměř nemožné.

Mají vaše činnosti charakter projektu?
 QI komponent_monitor_projekty

Zabýváte se činnostmi jako:

 •  Vývoj nových výrobků, zavádění nových technologií
 •  Inovace a rekonstrukce výrobků, generální opravy strojů
 •  Zavádění nových výrobků do výroby a na trh
 •  Návrh a realizace investičních akcí, stavebních akcí
 •  Návrh a realizace informačních systémů
 •  Tvorba programových produktů
 •  Zavádění systémů řízení jakosti podle ISO 9000
 •  Příprava marketingových akcí
 •  Zpracování podnikatelských záměrů
 •  Podnikové plánování
 •  Realizace podnikatelských záměrů
 •  Příprava a realizace zakázek v kusové výrobě

Je vaším cílem

 • Efektivní podpora všech činností
 • Informovaný a spolupracující tým
 • Řízený projekt a kvalitní firemní plánování
 • Úspěšný projekt s dosažením cíle

Ale realita je jiná

 • Tečou vám termíny
 • Nedodržujete rozpočty
 • Lidé nemají své úkoly
 • Lidé neznají priority
Řízení projektů a plánování procesů
 QI komponent_monitor_procesy

Projektování v QI umožňuje řídit projekty na profesionální úrovni a pomáhá vytvořit veškeré podklady pro projekt, ale především podporuje hladký průběh samotného projektu. Díky komplexnosti systému QI je zaručeno propojení projektové činnosti a zařazení do hierarchické struktury spolu s náklady, výnosy, lidskými zdroji, apod.

QI je software pro řízení projektů a procesů, který okamžitě porovná a vyhodnotí plánované a skutečné náklady či výnosy z dokladů evidovaných v rámci souvisejících procesů v QI. Výsledkem je, že každý dle své role dostane ty informace, které potřebuje. Všichni spolupracují, protože je QI propojuje, a u projektu jsou okamžitě vidět všechny nákladové i výnosové doklady, se kterými pracují ostatní agendy QI. Informační systém QI podporuje procesní řízení firmy.

Propojení informačního systému

schema export

IS QI vám zjednoduší činnosti při:
 QI komponent_monitor_rizenivyroby

Zakládání projektu

 • Přiřazení zodpovědné osoby k projektu
 • Definice jednotlivých etap a souvisejících akcí/úkolů
 • Definování harmonogramu a rozpočtu
 • Kontrola průběhu projektu pomocí grafického znázornění kapacit zdrojů

Realizaci projektu

 • Připojení nákladových a výnosových dokladů k libovolné úrovni projektu
 • Grafické zobrazení průběhu projektu a návaznosti činností - Ganttův graf
 • Generování a kontrola akcí a úkolů
 • Zjištění vytíženosti kapacit
 • Možnost ocenění jednotlivých činností na základě tarifů

Stanovování priorit

U každého projektu nebo úkolu je možné stanovit si priority či důležitost. Priorita pomáhá uživatelům určit správné pořadí plnění úkolů, což ocení zejména ve chvíli, kdy je sezona v plném proudu.

 

Optimalizaci využití zdrojů

Modul Projekty QI zajišťuje propojení kapacit jednotlivých zdrojů v rámci projektu a optimalizaci jejich využití. Modul také využijete pro optimalizaci firemních procesů.

 

Sledování průběhu projektu

Projekty QI umožňují sledování nejen časového harmonogramu a návazností v grafické podobě, ale také stav jednotlivých fází projektu.

 

Vyhodnocování projektu

Porovnání plánovaného stavu se skutečností. Vyhodnocování projektu z pohledu financí, kapacit, materiálu a výsledku. Možnost vyhodnocení projektů na úrovni primárních dokladů bez nutnosti účtování.

Nahoru