Jednotlivé moduly jsou řazeny tématicky v kategoriích:

GDPR v QI

Pro podporu Nařízení Evropského parlamentua Rady (EU)  2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, angl. General Data Protection Regulation - GDPR) vznikly v QI následující nové funkcionality:

  • Evidence účelů zpracování osobních údajů
  • Související číselníky
  • Evidence informační povinnosti, souhlasů se zpracováním
  • Informace o zpracování osobních údajů
  • Výmaz osobních údajů
  • Detailní logování práce s citlivými osobními údaji
  • Anonymizace
  • Širší možnosti práv opírající se o řídicí strukturu organizace
Nahoru