Jednotlivé moduly jsou řazeny tématicky v kategoriích:

Jak pracujeme

Spolupráce s námi má zpravidla následující průběh...

Úvodní konzultace
Poskytujeme poradenství při běžných pracovních činnostech před i během používání našich softwarových produktů.
Navrhneme vám komplexní řešení, abyste pokryli a optimalizovali všechny požadované činnosti firmy a zajistíme dodávku potřebných služeb.
Analýza a pojmenování reálných potřeb klienta

„Už start projektu rozhodne o úspěchu či neúspěchu nasazení ERP systému ve vaší firmě".

Na základě uzavřené smlouvy na dodání informačního systému je realizován základní dokument projektu „Plán projektu“. Jeho účel a účel činností prováděných v souvislosti s jeho vypracováním lze rozdělit do pěti základních oblastí:
 • Provedení analýzy a zmapování současných procesů ve společnosti
 • Zmapování potřeb a požadavků zákazníka, návrh způsobu řešení uvedených požadavků v rámci systému QI, návrh firemních procesů ve vazbě na informační systém.
 • Návrh postupu zavádění informačního systému QI do ostrého provozu.
 • Definování a odsouhlasení rozsahu případných zakázkových úprav systému.
 • Stanovení a odsouhlasení finálního rozpočtu pro projekt nasazení informačního systému a stanovení rozsahu a délky prováděných prací.
Implementace a zakázkový vývoj

Vývoj na zakázku - navrhujeme a přizpůsobujeme řešení na základě analýzy vašich potřeb a požadavků. Jedná se o takové úpravy, které svým charakterem spadají do řešení navrhnutého pro konkrétního zákazníka, a které v některých situacích zautomatizují práci se systémem.
V řadě dalších pak rozšiřují jeho funkce.

Implementace – realizace odsouhlaseného řešení v dohodnutém čase a v daném finančním rozpočtu. Jedná se o souhrn kroků a činností jako jsou:

 • Instalace a konfigurace systému
 • Školení a konzultace
 • Pořízení, příprava a importy dat
 • Realizace zakázkových úprav
 • Test před spuštěním ostrého provozu (integrační test)
 • Ostrý provoz s dohledy
Školení a konzultace
Školení a konzultace jsou stěžejní v procesu zavádění informačního systému. Poskytujeme odborné konzultace, metodickou pomoc, poradenství i školení pro skupiny uživatelů dle jejich pozice a rolí ve firmě:
 • Školení správce informačního systému
 • Školení klíčových uživatelů
 • Školení koncových uživatelů
Testování a spuštění systému
Cílem tohoto kroku je ověřit funkčnost systému v reálném prostředí. V rámci tohoto testovacího provozu dochází také k ověření důležitých úprav, aby byla vyzkoušena rovněž časová průchodnost navržených procesů a znalost koncových uživatelů.
 • Probíhá simulace ostrého provozu a to tak, že se zkoušejí všechny navržené procesy v logickém sledu (např. průchod zakázky systémem) a kontrolují se vzájemné vazby.
 • Na konci testu se tak jasně ukáže, zda je systém připraven pro spuštění ostrého provozu.
Podpora při provozu
Cílem této etapy je stabilizovat QI po spuštění v ostrém provozu. Jde tedy již o reálné používání, kde QI pracuje s reálnými daty. Všechny implementované funkce systému jsou používány dle navržených procesů, obsluhu zajišťují vyškolení uživatelé, kteří případně předávají připomínky projektovému týmu PC HELP. Ten je s uživateli řeší a nadále poskytuje zákazníkovi poradenskou službu.
 • Po ukončení dohledů je dílo předáno zákazníkovi k akceptaci.
 • Následná nabídka služeb je komplexně navržena tak, aby každý zákazník mohl dle svých potřeb využít různých forem technické podpory a poskytovaných služeb jako např. hot-line, servisní zásah, konzultace prostřednictví telefonu a e-mailu, vzdálený přístup k aplikacím, Skype.
Navrhneme vám komplexní řešení, abyste pokryli a optimalizovali všechny požadované činnosti firmy a zajistíme dodávku potřebných služeb.
Nahoru